Na co půjde výtěžek

Komu tentokrát pomůžeme

Tento rok podporujeme děstký hospic Dům pro Julii. Chceme tak pomoci všem dětem s vážným onemocněním a jejich rodičům.

 

Jsou věci, které nezměníme.
JSOU VĚCI, KTERÉ DOKÁŽEME ZVLÁDNOUT JEN SPOLU.

 

 

 

 

Dům pro Julii je nezisková organizace poskytující zdravotní a sociální služby dětem s vážným onemocněním a jejich rodinám.


Zdravotní sestry, pečovatelé a pečovatelky docházejí za dětmi do domácího prostředí. Podílí se na výstavbě dětského hospice Dům pro Julii. Místa, kde zkušení zdravotníci, pečovatelé, psycholog, duchovní, sociální pracovník a další poskytnou tu nejlepší možnou péči v těžkém období. Dům pro Julii nabídne péči odlehčovací pro dlouhodobě i krátkodobě pečující, i možnost společného prožití terminálního stadia onemocnění.

Stavba domu pro Julii

Výstavbu dětského lůžkového hospice od samého zahájení projektu velmi podporuje město Brno. Pozemek pro výstavbu byl vybrán již v roce 2018, následně byla zahájena spolupráce s architektonickým studiem Čtyřstěn. V letech 2018 - 2021 byla vytvořena architektonická studie, projektová dokumentace i prováděcí dokumentace ke stavbě. Stavební povolení pro stavbu bylo vydáno v prosinci 2021.

​V roce 2021 uzavřela organizace Dům pro Julii, z.ú. s městem Brnem smlouvu o spolupráci. Město Brno se stalo investorem celé stavby, organizace Dům pro Julii zajistí vybavení Domu a provoz všech služeb. Zahájení stavby proběhlo symbolickým poklepáním základního kamene 19. července roku 2022. Dokončení stavby je naplánováno na druhou polovinu roku 2023 a spuštění provozu na leden roku 2024.​

Pomoc rodinám

Dům pro Julii nabízí komplexní služby - pečovatelské i zdravotní.

Pečovatelky a zdravotní sestry docházejí za dětmi do jejich domácího prostředí. Pečujícím osobám umožňují odpočinout si a získat tolik potřebný čas pro sebe, rozvíjení partnerských vztahů či čas pro ostatní sourozence.

S respektem a úctou pomáhají s osobní hygienou, při podávání stravy, poskytují vzdělávací a aktivizační činnosti, a pokud je to možné, umožňují kontakt se společenským prostředím. V rámci zdravotní péče podávají léky, podávají stravu PEGem, pečují o tracheostomii, ošetřují rány, apod.

Jak a proč to vzniklo - Příběh Julinky

Proč to všechno děláme? Přečtěte si Julinčin příběh očima její maminky.